Nyt projekt med Sigurd og Snapper

Rikke Kubstrup -

24.01.2013 |   Marie Halkjær Kragelund

sigurd_og_snapper.jpg

I oktober 2013 fylder Danmarks Kirkelige Mediecenter 25 år, og det vil vi fejre ved at sætte fokus på børn, familier og kirke til gavn for alle landets sogne og de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. En del af projektet er 10 nye film med Sigurd og Snapper.

Gennem projektet ”Fokus på børn, familier og kirke – gennem fortællinger og forskning” vil vi skabe ny viden, vi vil inspirere til nytænkning og aktivitet, og vi vil forære alle sogne og lokalafdelinger i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer en gratis dvd-boks med 10 Snapperfilm med tilhørende ide- og aktivitetsmateriale. Alt sammen for at opbygge og understøtte relationen mellem børnefamilierne og deres lokale kirke, og for at styrke arbejdet med at formidle kirke, kristendom og tro til børn og familier.

Det vil vi, fordi vi oplever et konkret behov og en efterspørgsel fra forældre, præster, sognemedhjælpere, frivillige og ledere i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Og fordi vi med erfaringerne fra ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” og snapperklubben.dk har en eksisterende og kendt ramme til formidling af tro og kirke til børn. Der er aktuelt solgt næsten 75.000 ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” (bog og dvd-boks), og snapperklubben.dk har i dag godt 2.000 medlemmer.

FILM, FORSKNING OG VIDENDELING

Kort fortalt indeholder projektet tre dele:

  • En dvd-boks med 10 film á 15-20 min med tøjdyret Snapper og Sigurd Barrett fra ”Sigurd fortæller Bibelhistorier”. I filmene tager Snapper på opdagelse i hverdagens kirke og kristendom i børnehøjde, og Sigurd har skrevet ny musik til programmerne. Til de 10 film udvikles et ide- og aktivitetsmateriale, der skal inspirere kirker, foreninger og forældre. Alle sogne og lokalafdelinger i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer modtager et gratis eksemplar.
  • En hjemmeside, der opsamler gode ideer, historier og erfaringer om børn, familier og kirke fra alle – og som tilbyder inspiration til alle interesserede.
  • Et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet (Center for SamtidsReligion), der skal skaffe viden om, hvordan børnefamilier faktisk bruger kirke og kristendom, og hvad børnefamilierne efterspørger indenfor kirke og kristendom. Resultaterne vil naturligvis blive gjort tilgængelige for alle interesserede.

 

STØT PROJEKTET

Projektet bliver realiseret med midler fra fonde. Men det er en forudsætning for fondenes støtte, at den kirkelige verden også bakker økonomisk op om projektet. I skrivende stund har bl.a. A.P. Møller Fonden, Ole Kirks Fond og Augustinus Fonden samt flere af landets stiftsråd givet tilsagn om støtte til projektet.

Derfor har alle menighedsråd og Y’s men klubber fået en henvendelse fra DKMs støtteforening med opfordring til at støtte med 1000 kr. eller mere. Med håbet om bred opbakning fra den kirkelige verden.
Se brevet og læs mere om støttemulighederne her.
Læs mere om projektet her

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk